duurzame arbeidsinzet

Uw medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie. Zonder hun inzet, professionaliteit en deskundigheid, kan uw organisatie immers niet bestaan. Er is u dus nogal wat aan gelegen dat uw medewerkers gezond, vitaal en productief zijn. Natuurlijk zijn zij in eerste instantie verantwoordelijk voor zichzelf, maar als werkgever speelt u hierin ook een belangrijke rol. Uw personeelsbeleid is immers van invloed op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. .

Werkgevers en werknemers moeten er in de eerste plaats samen voor zorgen dat mensen vitaal en inzetbaar blijven, dat is ook de basis voor mijn personeelszorg. De arbeidsmarkt staat op een omslagpunt, er dreigen in een hoog tempo tekorten te ontstaan. Mensen zullen daardoor meer, langer en productiever moeten werken. Daarnaast zijn de kosten voor verzuim, productiviteitsverlies, ontslagregelingen, werving en selectie hoog. Ook wanneer het door omstandigheden gedwongen bent om afscheid te nemen van personeel, is het zaak om dit op een goede manier te doen. Door te investeren in personeelszorg op basis van duurzame inzetbaarheid houdt u juist deze kosten in de hand.