privacy

Spectocura, gevestigd aan de Graslaan 24 te Anna Paulowna is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die zich bevinden op locatie van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Bovendien ben ik verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij bieden klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie. Spectocura bewaard geen rapportages en verslagen van klanten. Na de geleverde dienst, ontvangt de klant de rapportage en/of verslagen en worden alle gegevens van de klant vernietigd, behoudens facturen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Verslaglegging/rapportage
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spectocura verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Rapportage/verslaglegging aan klant
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Spectocura verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Voor vragen mbt privacy verklaring kunt u contact opnemen met dhr. T. Tiemens, tel. 06-40210366.
.