verzuim/arbo

Verzuim kost u al gauw 200 euro per dag!.

Onze verzuimmethode is anders dan de traditionele verzuimbegeleiding, met respect voor werknemers en werkgevers.

Via actieve verzuimbegeleiding en -beheersing helpen wij u het ziekteverzuim te verlagen én laag te houden. Dat begint met het achterhalen van de oorzaak van het verzuim. Daarbij kijken wij niet alleen naar de werksituatie en -omstandigheden, maar ook naar de privésituatie, gezondheid en energie en kennis en vaardigheden  van de desbetreffende medewerker.  Door rekening te houden met alle componenten die invloed hebben op iemands gezondheid, zorgen we ervoor dat uw medewerkers weer snel en blijvend aan het werk kunnen. En als het gaat om spoor 2 begeleiding, dan zetten wij ons in om te bemiddelen en te begeleiden naar een passende functie. Bij ons draait het om de persoonlijke aandacht en begeleiding.

Preventief

U kunt de kosten van verzuim laag houden door actief aan de slag te gaan met preventie. Hier hebben wij verschillende mogelijkheden voor. Door onze samenwerking met diverse professionals en een arbeidsrevalidatiecentrum kunnen wij samen met u kijken wat voor uw organisatie het beste past.

U bepaalt in welke mate u door ons ondersteund wilt worden bij de verzuimbegeleiding. Bovendien houdt u zelf de regie over het reïntegratietraject. Als u actieve begeleiding wenst vanaf de eerste periode van verzuim, kunt u er echter ook voor kiezen om dit neer te leggen bij de inzetbaarheidscoach.

Voor welke aanpak u ook kiest: wij kijken altijd naar de mens als geheel en streven naar een gezonde balans tussen werk en privé.

Maak een afspraak via info@spectocura.nl of 06-40210366